Danh sách giảng viên


Danh sách giảng viên được Bộ Xây Dựng thông qua đào tạo khóa học.
STT
Họ và tên

Năm
sinh

Chức
vụ
Trình độ

Kinh nghiệm
nghề nghiệp
Nơi công tác
1

Nguyễn Trọng
Ninh
1960

P. Cục
trưởng
Thạc sĩ
25 năm
Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – HN
2
Đồng Văn Ba
1972

Trưởng
phòng tổng hợp VP bộ tư pháp

Tiến sỹ
luật
13 năm
Bộ tư pháp
3

Phạm Văn
Thường
1959
P. Trưởng phòng
Kỹ sư
25 năm
Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – HN
4

Trần Kim
Chung
1961

P. Ban
Khoa học quản lý
Tiến sĩ
25
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW 68 Phan Đình Phùng – Hà Nội
5
Vũ Đình Ánh
1969
Viện phó
Tiến sĩ
20 năm
Học viện tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà nội
6
Phạm Văn Bình
1971
Phó trưởng khoa
Tiến sĩ
20 năm
Học viện tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà nội
7
Bùi Ngọc Toàn
1968
Trưởng bộ môn dự án và quản lý dự án
Tiến sĩ
13 năm
ĐH giao thông
8
Lê Hải Hà
1965

Tiến sĩ
12 năm
ĐH giao thông
9
Lê Công Thành
1968

Tiến sĩ
6 năm
Công ty tư vấn XD Cầu Giấy, Giảng viên ĐH Giao Thông
10
Phạm Duy Hoà
1972

Thạc sỹ
8 năm
Công ty tư vấn XD Cầu Giấy, Giảng viên ĐH Giao Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét